Thomas Sissener
MS, DVM, CertSAS, MRCVS,
Diplomate European College of Veterinary Surgeons,
European Specialist in Small Animal Surgery


Spesialfelt: Kirurgi, ortopedi, artroskopi 

Thomas ble uteksaminert fra Colorado State University, USA, i 1999. Deretter tok han et internship i Smådyrkirurgi og medisin ved Wheat Ridge Animal Hospital i Denver. Han fullførte Residency in Small Animal Surgery ved University of Cambridge, Storbritannia, og ble i 2006 Diplomate European College of Veterinary Surgeons. Thomas har tidligere jobbet i spesialistpraksis i England og Canada samt ved Evidensia Oslo Dyresykehus.

Thomas er veileder for kirurgene ved NMBU (tidligere Veterinærhøgskolen). Han underviser også veterinærer i kirurgi i både inn- og utland. 


Epost: thomas(a)dindyreklinikk.no