Artikler‎ > ‎

Når hunden biter, del 1

lagt inn 11. feb. 2015, 05:35 av Din Dyreklinikk as

Vi har vel alle hørt om uheldige situasjoner der en hund har bitt et menne
ske. Faktisk blir det anslått at det dreier seg om ca 5000 episoder årlig i Norge. Med tanke på at vi har over 500 000 hunder i Norge så dreier det seg altså om under 1 % som kommer i en slik situasjon. Hvert eneste tilfelle er likevel en gang for mye, og ikke akseptabelt, men det er ofte et sårt og vanskelig tema å avgjøre hvordan man skal håndtere det i etterkant.

Dette er et omfattende tema som jeg vil ta for meg stegvis. Første del vil omhandle lovverket og årsaker til at hunder biter. Andre del vil dreie seg om refleksjoner om ansvaret og om den bør avlives. Siste del tar for seg forebygging av problemet.


Lovverket

I følge loven kan det anmeldes til politiet om en hund har angrepet eller skadet et menneske eller andre kjæledyr, husdyr, tamrein eller hjortevilt. Politiet kan vedta å avlive, men dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig skal politiet fortrinnsvis søke om å omplassere hunden.

Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt. Vedtaket kan omfatte alle andre hunder som hundeholderen har hånd om hvis hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Hundeeier står også økonomisk ansvarlig for skadene.

Valget er ofte svært mye tøffere om det er ens egen hund som har bitt et annet familiemedlem. De fleste veterinærer vil ikke motsette seg å avlive en hund som har vist aggressive tendenser, men det er du som har avgjørelsen i dine hender. Flere faktorer vil være avgjørende for valget.


Hvorfor biter hunder

Hvis jeg hadde blitt bitt, ville jeg nok først og fremst sett på hva som førte til bittet før jeg hadde avgjort videre skjebne. Det finnes flere naturlige, instinktive årsaker til at hunden biter.

Frykt. De forstår ikke på samme måte som oss at feks veterinæren bare vil deres beste. Kan de ikke flykte blir angrep beste forsvar. Barn kan være uforutsigbare i kroppsspråket, og en usikker hund kan fort gjøre utfall. Og fungerer det, ja, så blir det en stategi den vil bruke igjen og igjen...

Beskyttelse av eiendeler. Eiendeler kan inkludere leker, mat, eiendom eller til og med personer. Det samme kan gjelde tisper som passer på valpene sine.

Smerte. Er hunden syk eller skadet vil dette bidra til et økt stressnivå og et større behov for å markere at den vil være i fred. Hvis hunden plutselig snapper uten grunn bør man vurdere å få den undersøkt hos veterinær.

Overført aggresjon. Vær svært forsiktig med å gå imellom et hundeslagsmål. I all oppstandelsen kan det fort gå ut over din egen arm selv om det ikke er hensikten til hunden.

Byttedyr. Vær oppmerksom på at aktiviteter som løping eller sykling kan trigge jaktinstinktet og få en hund til å løpe etter.