Operasjon
Operasjonsavdelingen er delt i et forberedelsesrom og to operasjonsrom. I forberedelsesrommet får dyret en smertestillende injeksjon og blir lagt på intravenøs væskebehandling. Dette hjelper til å holde blodtrykket stabilt under operasjonen. Videre foregår klipping og desinfisering av operasjonsområdet samt at dyret blir lagt i narkose.

Når dyret er klargjort, trilles det inn på operasjonsrommet. Dette rommet holdes sterilt for å minske faren for infeksjoner etter inngrep. Alle operasjoner foregår med bruk av gassanestesi, som er den tryggeste formen for narkose. Anestesien blir alltid overvåket av en dyrepleier. Vi legger stor vekt på god smertebehandling og har rutiner for dette både før og etter de fleste typer inngrep. Smertelindring er viktig både for velværen til dyret ditt, og for at legningsprosessen skal gå så bra som mulig.

Etter operasjonen trilles dyret inn på oppstallingen der det får ligge varmt og mykt til det våkner. Rommet er lyddempet og har mulighet for dempet belysning for at dyret ditt skal ha det så behagelig som mulig. Katter og hunder har adskilte oppstallingsrom. I tillegg har vi et eget rom for hunder med smittsomme sykdommer.

På klinikken utfører vi de aller fleste typer kirurgiske inngrep. Thomas Sissener er Diplomat i kirurgi, en av to med denne kompetansen i Norge. I tillegg har alle veterinærer gjennomgått flere etterutdanningskurs innen fagfeltet. Både veterinærer og dyrepleiere har deltatt på flere kurs i akuttmedisin for å gjøre inngrepene så trygge som mulig for dyret ditt.