Røntgen
Røntgen er en viktig undersøkelsesmetode for svært mange lidelser, og det er viktig med god kvalitet på bildene for å kunne se små forandringer i for eksempel ledd, bryst - eller bukhule. Klinikken har derfor investert i et topp moderne fulldigital røntgenutstyr for raskt og mer presist å kunne stille den rette diagnosen.

Med nytt DR-røntgenutstyr kan vi forkorte eksponeringstiden for røntgenstråling, og dermed minske risikoen for stråleskader for både eiere, personale og dyr.